Bli medlem Maila oss
Kyrkovalet 2021

En öppen folkkyrka

För alla att känna sig välkommen till

Värderingar för ett jämlikt samhälle står på spel 19 september. 
Vi vill att Svenska kyrkan ska behandla alla lika – oavsett kön, sexuell läggning eller var man kommer ifrån. Låt inte högerkonservativa och nationalistiska krafter använda kyrkan för att vrida klockan tillbaka. Gör ditt för att säkerställa att kyrkan ska fortsätta vara en stark samhällskraft för solidaritet och alla människors lika värde.

Söndag 19 september är det val. Alla medlemmar som är 16 år och äldre kan rösta om hur de vill att Svenska kyrkan ska styras. Här hittar du information om socialdemokraterna i Krokoms pastorat, hur och var du röstar och om våra kandidater. Tänk på att du kan förtidsrösta från 6 september. Här kan du förtidsrösta.

 • Vårt valprogram – En öppen folkkyrka

  Vi vill ha en kyrka som är öppen för alla. Det finns lika många relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några tar del av kulturverksamheten och andra delar livets stora händelser tillsammans. Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande.
  Läs mer >>

 • Mer information om valet

  Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med över fem miljoner medlemmar. Mellan 6 och 19 september avgör medlemmar med rösträtt vilken inriktning Svenska kyrkan ska ha. Rösträtt har alla medlemmar över 16 år. Du med rösträtt har tre val att göra, val till:
  Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige och Kyrkofullmäktige.

  Senast 1 september kommer den med rösträtt att ha fått sitt röstkort och mer information om var din vallokal som du lägger din röst i finns. Förtidsröstningen börjar redan 6 september och du kan rösta fram till valdagen 19 september. Här kan du förtidsrösta.

  Mer information hittar du på kyrkans hemsida.

Se våra videos

Här presenterar vi delar av vårt valprogram i videoform.