Bli medlem Maila oss
Gratis mensskyddMaria med plakat mot vinster i välfärden.Mäns våld mot kvinnor

Nyheter

Här hittar du alla våra nyheter.

Nytt förslag på rambudget för 2022 presenterad

2021-12-10

Socialdemokraterna presenterade sin uppdaterade rambudget på Kommunfullmäktige 9 december. Den innehöll flera satsningar som kommer vara viktiga för kommunen. Det var de styrandes budgetförslag som slutligen röstades fram.

På grund av att kommunens ekonomiska prognos ser bättre ut än tidigare, uppdateras rambudgeten för 2022. Det förbättrade läget beror huvudsakligen av de tillskott som kommit från regeringen samt ett ökat befolkningsunderlag.

Det ska vara lätt att leva ett gott liv i Krokoms kommun.
Vi tillsammans tar kommunen in i framtiden.

Här är några av de förslag vi lagt fram. Se även vår video.

 • Öppna mötesplatser för äldre

 • Stödfunktion för familjer – kvällar och helger

 • Insatser till unga med psykisk ohälsa

 • LOK-stöd för äldre

 • Fortsatt bidrag till väglyseföreningar

 • Aktivitetsytor för spontanlek

Se hela rambudgetförslaget >> 

Våra förslag på senaste kommunstyrelsen i september

2021-10-04

Bild på Hovgläntans förskola.
I veckan startade vi vårt arbete med att ta fram ett valprogram för valet 2022. Det var många glada och engagerade medlemmar som samlats för att diskutera vad vi vill ska ske i Krokoms kommun efter valet.

Har du idéer och förslag till valprogrammet är du välkommen till oss med dem. Du kan träffa oss på Nyfiken på, fösta måndagen i varje månad kl 18 finns vi på plats i vår lokal på Björkvägen 3d i Krokom.

Se vår video >>

Nu är vi på gång inför valet

2021-10-04

Bild på Hovgläntans förskola.

I veckan startade vi vårt arbete med att ta fram ett valprogram för valet 2022. Det var många glada och engagerade medlemmar som samlats för att diskutera vad vi vill ska ske i Krokoms kommun efter valet.

Har du idéer och förslag till valprogrammet är du välkommen till oss med dem. Du kan träffa oss på Nyfiken på, fösta måndagen i varje månad kl 18 finns vi på plats i vår lokal på Björkvägen 3d i Krokom.

Se vår video >>

Bygg ny förskola i Ås

2021-08-17

Bild på Hovgläntans förskola.
Socialdemokraterna lämnade en motion till Kommunfullmäktige i juni om att bygga ny förskola i Ås. Skälet är att skolområdet behöver utökas och förskolan skulle få en bättre utemiljö och en säkrare trafiksituation.

Läs mer >>

  Vi föreslår utredning om fria mensskydd

  2021-08-17

  Med anledning av Judit Hemås motion på distriktskongressen har vi på kommunstyrelsemötet 25 maj lagt fram ett initiativärende som innehåller ett förslag att kommundirektören ska utreda möjligheten till fria mensskydd för tjejer i grundskolan. Fria mensskydd finns på många andra ställen i Sverige med bra effekter.

  Tyvärr fick vi ingen positiv respons från de styrande – Centern, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet – som röstade mot oss. Vi jobbar vidare med ärendet ...