Bli medlem Maila oss

Vi tillsammans tar kommunen in i framtiden

Samhällsbyggarna 2023–2026

Vi har mycket vi vill ta i tu med. För oss Socialdemokrater handlar det om att tillsammans bygga Krokoms kommun för framtiden och skapa dom bästa förutsättningarna för att leva och bo – i hela kommunen och även för dom som besöker oss.
Vi är beredda att ta ansvaret för samhällsbyggandet.

Det finns många stora, tunga frågor som är mycket viktiga för kommunens framtid. Inte minst den klimatomställning som vi måste ta ansvar för – hållbart resande, omhändertagande av avfall, energi ... I samband med omställningen ser vi också stora möjligheter att gröna företag etablerar sig i vår kommun.

Vi ska ha en god livskvalitet genom hela livet.

Läs mer om vad vi ser framför oss i vårt valprogram. Läs här >>>

Presentation av valprogram

Vår kommunalrådskandidat presenterar valprogrammet.

Det ska vara tryggt att bli gammal i Krokoms kommun

När vi blir äldre kommer behovet av bra omsorg och vård. Vi själva och även kommunen kan göra en hel del på vägen så att vi ska kunna leva det goda livet längre.Det förebyggande arbetet startar när vi är yngre med rörelse och stimulans av sinnen.